BASES

INFORMACIÓN XERAL
A 5ª Andaina Terras de Altamira, vai ter lugar o sábado 25 de maio de 2019 no Concello de Brión.

ORGANIZACIÓN
A proba está organizada pola Asociación O Esquío no Piñeiro e o Concello de Brión coa colaboración da Federación Galega de Montañismo e da Piscina Cuberta Municipal de Brión.

INSCRICIÓN
Poderá realizarse dende o 1 de marzo ata o 23 de maio de 2018 na web www.andainaterrasdealtamira.org

PREZOS
Establécense tres prazos para o pagamento da andaina:
- Dende o 1 de marzo ata o 14 de abril: 14€*
- Dende o 15 de abril ata o 12 de maio: 18€*
- Dende o 13 ao 23 de maio (sen opción a bolsa do corredor): 14*
* O prezo reducirase en 2€ para aqueles participantes que posúan licenza da Federación Galega de Montañismo vixente durante a tempada 2019 (será necesario presentar a licenza o día da proba para a recollida presencial do dorsal)

No prezo vai incluído:
BOLSA DO SENDEIRISTA COMPOSTA DE:
        - Mochila
        - Camiseta
        - Pulseira reflectante
        - Dorsal
        - Regalos cortesía dos patrocinadores

AVITUALLAMENTOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS:
        - Auga
        - Bebidas Isotónicas
        - Refrescos
        - Froitas
        - Empanadas
        - Bocadillos
        - Barriñas enerxéticas

SERVIZOS DE:
        - Médico
        - Ambulancia
        - Seguro de accidentes
        - Duchas
        - Piscina Cuberta
        - Recollida en caso de accidente ou lesión
        - Aparcamento

DIPLOMA CON TEMPO E KMS COMPLETADOS E MEDALLA DE FINISHER

CANCELACIÓN E/OU MODIFICACIÓNS
A organización da proba reservase o dereito a modificar horarios e percorridos ou suspender a andaina, se así o estima oportuno, por razóns climatolóxicas ou de seguridade.

Os participantes que, estando correctamente inscritos, finalmente non poidan participar na andaina poderán optar á devolución da cota de inscrición con amaño ás seguintes indicacións:

        - Ata o 14 de abril: Devolución do 75% do prezo da inscrición.
        - Do 15 de Abril ata o 12 de maio: Devolución do 50% do prezo da inscrición.
        - A partir do 13 de maio as baixas producidas non conlevarán ningún tipo de devolución.

No caso de que para o día de celebración da proba se decrete unha alerta laranxa a proba será aprazada automaticamente procedendo a avisar aos participantes coa máxima dilixencia posible a través da páxina web e das redes sociais oficiais da andaina. Buscarase unha data adecuada para desenvolvela e non se devolverán os cartos da inscrición.

So no caso de suspensión definitiva da proba se procederá á devolución do 100% da cota de inscrición.

Dado o espírito deportivo e popular desta proba non se admitirán reclamacións.

PUNTO DE ENCONTRO
A saída farase dende a CARBALLEIRA DE SANTA MINIA na data sinalada, ás 9:00 h. Será preciso estar na liña de saída uns 30 minutos antes do inicio da proba.

CIRCUITO
Estará convenientemente sinalizado para facer o percorrido andando, non correndo, dende a saía a meta, co cal non haberá ningunha posibilidade de perda.

AVITUALLAMENTOS
Ao longo do percorrido haberá avituallamentos sólidos e líquidos, así como dúas zonas con "avituallamentos mais abundantes", co cal os participantes non terán que cargar en ningún momento con comida durante a proba. Informarase convenientemente dos puntos quilométricos onde estarán situados.

CONTROIS
Durante o percorrido haberá unha serie de controis polos que os participantes deberán pasar obrigatoriamente. Estes controis serán secretos e poderán colocarse en calquera punto do percorrido.
Ademais establecerase un "control base" na Carballeira de Santa Minia polo que tódolos participantes deben pasar obrigatoriamente cada vez que rematen un dos aneis.

OBSERVACIÓNS FINAIS
Haberá vestiarios e duchas na Piscina Municipal Cuberta de Brión, ademais todos os participantes que o desexen poden facer un uso libre das instalacións: saunas, ximnasio, piscina, etc... (imprescindible gorro de baño no caso de querer usar a piscina).

A organización non se fará responsable dos accidentes ou danos que poidan ocorrerlles aos participantes, pero tratará por todos os medios de evitados.

A asociación O Esquío no Piñeiro e o Concello de Brión dispoñen dun seguro de responsabilidade civil e de accidentes, pero é recomendable que os participantes dispoñan de licencia federativa ou posúan un seguro para o suposto de calquera accidente ao longo do percorrido. Os menores de 18 anos deberán vir acompañados dun responsable de maior idade.

ACEPTACIÓN DO REGULAMENTO:
Todos os participantes, polo feito de inscribirse e tomar a saída na andaina, aceptan o presente regulamento, e no caso de dúbida ou de xurdir alguna situación non prevista no mesmo, resolverase de acordo ao que dispoña o personal da organización.

LOPD: Todos os/as sendeiristas ó realizar a inscrición aceptan a publicación do seu nome e imaxe nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet.

ESTA ANDAINA NON É COMPETITIVA: O RETO CONSISTE EN PARTICIPAR E PROCURAR TERMINAR A PROBA